Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   300 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Дослідження маркетингової діяльності підприємства   (ID роботи: 7890)

Напрям: Маркетинг
Предмет: Маркетинг
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 23
Рік захисту: 2017
ВУЗ: Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТOB «Аверса-Україна»
2. Споживачі та основні фактори, що впливають на їх поведінку
3. Дослідження цільових сегментів ринку та позиціювання продукції підприємства на них
4. Стратегічне маркетингове планування на підприємстві
5. Аналіз маркетингової товарної політики на підприємстві
6. Дослідження маркетингової цінової політики підприємства
7. Аналіз маркетингової політики розподілу на підприємстві
8. Дослідження маркетингової політики комунікацій на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Управління підприємством як цілісність включає в себе управління різними аспектами його діяльності. Управління маркетингом складний процес, який охоплює функції, пов'язані з ринком, потребами клієнтів, доставкою товарів, їх цінами, комунікацію зі споживачами тощо. Управління маркетингом передбачає вивчення нужд і потреб покупців, розподіл ринку на сегменти, виявлення найбільш перспективних із них, створення відповідно до цих сегментів окремих товарів та відповідної упаковки.
Управління маркетингом це організований процес реалізації опрацьованих планів і інших маркетингових концепцій в реальних умовах діяльності підприємства. Управління маркетингом є процесом прийняття рішень стосовно діяльності фірми на ринку. Він включає планування, організацію, реалізацію на практиці та контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення та підтримку вигідних обмінів з цільовими споживачами з певною метою (одержання прибутку, зростання обсягів збуту, розширення частки ринку тощо).
Актуальність теми даної роботи полягає в дослідженні сучасного стану та формуванні заходів щодо покращення управління маркетинговою діяльністю підприємства. З розвитком науково-технічного прогресу постійно з’являються нові технології виготовлення товарів, тим самим змінюються і збільшуються потреби споживачів, на задоволення яких, підприємства орієнтують свою діяльність.
Метою контрольної роботи є дослідження актуальних проблем організації та управління комплексом маркетингу на підприємстві ТOB «Аверса-Україна».
Об'єктом дослідження є ТOB «Аверса-Україна», підприємство, що є виробником високоякісних італійських сирів.
Предметом дослідження є система організації та управління комплексом маркетингу підприємства ТOB «Аверса-Україна».
Висновок
За результатами проведеного дослідження маркетингової діяльності підприємства можна зробити наступні висновки:
Визначено, що ТOB «Аверса-Україна» засноване в вересні 2004 року. Найвищою метою діяльності підприємства являється виготовлення високоякісних сирів за італійською технологією. У виробництві використовують екологічно чисту, якісну сировину та інгредієнти. Виробляються такі відомі сири, як: «Моцарела», «Качокавалло», «Качотта», «Рікотта» та інші.
Встановлено, що споживчий ринок сиру це окремі особи та домашні господарства, які купують товари ТOB «Аверса-Україна» та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.
Аналіз показав, що щорічно в Україні виробляється близько 300,00 тис. тон сиру та сирних продуктів, понад 70 відсотків від загального обсягу виготовляють великі промислові підприємства, решту – приватні сироварні, домогосподарства та інші виробники.
ТOB «Аверса-Україна» здійснює господарську діяльність саме в сегменті брендового високоякісного сиру за традиційними італійськими технологіями сироваріння, Дослідження показали, що з метою досягнення відповідних маркетингових цілей, зокрема у сфері забезпечення конкурентного розвитку, підприємство ТOB «Аверса-Україна» може використовувати базові конкурентні стратегії.
Маркетингова цінова політика ТOB «Аверса-Україна» – це комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми.
Визначено, що привернути увагу до продукції ТOB «Аверса-Україна» можна за допомогою розміщення реклами на білбордах. Ще б краще, якщо б на крупних підприємствах розмістити невеличкі фірмові магазини, можливо великого прибутку не очікується, але реклама буде потужна.
Література
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2012. – 496с.
2. Багиев, Г.Л. Основы современного маркетинга : Учеб.-нагляд. пособие / [Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, И.А. Аренкова и др.]; Под общ. ред. Г.Л. Багиева ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. маркетинга. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2012. - 280 с.
3. Балабанова Л. В. Маркетинг [Текст]: Підручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання-Прес, 2014. -645 с.
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг [Текст]: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл,- 4.вид., доп / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2013. - 717с.
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 800 с.
6. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2014. – 600 с.
7. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Знання, 2011. – 354 с.
8. Мороз Л. А. Маркетинг [Текст]: навчальний посібник / Мороз Л. А., Чухрай Н.І-2-е видання. - Львів, «Інтелект-Захід», 2012.-276 с.
9. Офіційний сайт компанії «Аверса Україна» - Електронний ресурс. – [Режим доступу] - http://aversa.com.ua
10. Офіційні дані Державного комітету статистики України. Електронний ресурс. – [Режим доступу] – http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Старостіна А. Маркетинг [Текст]: Навчальний посібник / Старостіна А. - К.: Знання- Прес 2014. - 192 с.
12. Турченюк М.О. Маркетинг [Текст]: підруч. / [М.О. Турченюк, М.Д. Швець]– К. : Знання, 2015. – 318 с.
Інші роботи цього напряму
Дослідження маркетингової діяльності на прикладі компанії ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
1.Забезпечення безпеки мережі SWIFT 4.Основні характеристики ринку електронної інформації 3.Система Workflow. 4.Послуги Internet.
Маркетинг контрольна
Планування рекламної діяльності підприємства
Контрольна Маркетинг
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ПрАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль»
Розвиток маркетингової діяльності у ЗНЗ на прикладі Південного ліцею Харківської районної ради Харківської області
Дослідження маркетингової діяльності
Маркетингові заходи державного стимулювання експорту
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Маркетингова політика розподілу
Ефективність від впровадження стаціонарозамінної медичної допомоги на прикладі Київської міської клінічної лікарні №7
Інфраструктура ринку (ринок вибрати самостійно)
Організація системи маркетингу в ТОВ "Верес" та шляхи її удосконалення.
Маркетингові аспекти розвитку ринку лізингових послуг
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Дарна»
Характеристика товарного портфелю. Оцінка життєвого циклу товару
Дослідження маркетингової діяльності (підприємство)
Сутність конкурентної боротьби та конкурентоспроможності товарів
Дослідження маркетингової діяльності(підприємства)»
Дослідження маркетингової діяльності ПП «Рукавичка»
Маркетинг
1. Лімітування залишків на внутрішньобанківських рахунках, лімітування оборотів відділення банку . 2. Програмне забезпечення колективної роботи на підприємстві. 3. Основні клієнти в Інтернет. 4. Основні характеристики ринку електронної інформації.
Маркетинг контрольна
1.Інтегрована банківська інформаційна система (ІБІС) 2.Проведення відео конференцій. 3.Передумови створення “Бізнес- Інтернет”. 4.Закон України “Про інформацію”
Маркетингове дослідження ринку морозива
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Максі»
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Організація системи маркетингу в ПП "Лекс" та шляхи її удосконалення.
1. Акціонерний капітал банку. Позабалансовий облік в 9-му класі – сумарний і пооб’єктний . 2. Інструментальні засоби конференц - зв’язку. Конференція даних. 3. Особливості глобального маркетингу в Інтернет. 4. Основні положення британської технології розробки автоматизованих систем SSАDМ.
Визначення місця товару на ринку
Депозитна політика комерційного банку на прикладі ВАТ "Ощадбанк"
Контрольна Маркетинг
Маркетинг контрольна
Дослідження маркетингової діяльності компанії Nestle
Роль і сутність стратегічного планування і планування маркетингу
1.Розвиток мережі SWIFT 2.Інформаційний ринок підприємців 3.Основні клієнти в Інтернет. 4.Інтернет і бізнес.
1. Соціально-етичний маркетинг в роботі конкретного підприємства. 2. Сегментація ринку товарів конкретного підприємства. 3. Вторинні дані ринків товарів конкретного підприємства. 4. Розробка анкети для дослідження споживачів товарів конкретного підприємства. 5. Аналіз трьох рівнів конкретного товару. 6. Розробка рекламної кампанії конкретного товару. 7. Розробка рекламних лозунгів конкретних товарів. 8. Огляд зовнішнього середовища конкретного підприємства. 9. Огляд зовнішнього ринкового середовища конкретного підприємства. 10. Огляд маркетингової діяльності конкретного підприємства. 11. SWOT-аналіз конкретного підприємства. 12. Розробка маркетингового плану конкретного підприємства.
Marketing strategies of a luxury companies. How to be a leader in the market. (Take two any luxury brands, for example Louis Vuitton/ Dior )
Опис товару – дитячі меблі фірми «Верес»
Дослідження маркетингової діяльності … (підприємства)
Маркетингові дослідження на ринку послуг
1.Інформаційна система Teletrac Charting. 2.Впровадження ЕDІFАСТ у діяльність підприємств (організацій) 3.Види реклами в Інтернет. 4.Проведення відео конференцій.
Якість товару на підприємстві
Розробка напрямків управління торговельно-технологічним процесом на прикладі книгарні “Максимко”
Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
Оцінка ефективності запропонованих заходів
Этот классный веб портал , он описывает в статьях про meizu u10 aliexpress https://topobzor.info/meizu-u10/
www.etalon.com.ua/kuleri

Наша организация предлагает готовый комплект штор купить по вашему желанию, недорого.